کد آگهی
316
تاریخ انتشار1400-02-09
مزایده گذارشعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان ساری
عنوان آگهیمزایده :1-آینه کنسول
شرح آگهیمزایده :1-آینه کنسول چهار درب پولیشی دو عدد به مبلغ 90/000/000 ریال 2- آینه کنسول سه درب معرق سه عدد به مبلغ 105/000/000 ریال 3- آینه کنسول تک درب معرق یک عدد به مبلغ 20/000/000 ریال 4-بوفه ایستاده چوب نراد روسی یک عدد به مبلغ 15/000/000 ریال 5- میز تلویزیون شیشه ای چهار عدد به مبلغ 12/000/000 ریال 6- بوفه ایستاده کشودار mdf یک عدد به مبلغ 15/000/000 ریال 7- مجسمه ایستاده پلیکان سه عدد به مبلغ 30/000/000 ریال 8- مجسمه چوبی آدمک دو عدد به مبلغ 80/000/000 ریال 9- گلدان قدی یک عدد به مبلغ 10/000/000 ریال 10- مجسمه نیم رخ صورت دو عدد به مبلغ 16/000/000 ریال 11-گلدان بامبو سایز بزرگ چهار عدد به مبلغ 14/000/000 ریال 12- گلدان بامبو سایز متوسط دو عدد به مبلغ 5/000/000 ریال 13-چراغ آپاژور فانتزی ده عدد به مبلغ 25/000/000 ریال 14- صندلی چوبی وارداتی پانزده عدد
دریافت اسناد1400-02-27
شماره تماس
استانمازندران
آدرس
توضیحات