کد آگهی
829
تاریخ انتشار1400-05-18
مزایده گذارشعبه هشتم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز
عنوان آگهیمزایده 1)تابلو روان رنگی
شرح آگهیمزایده 1)تابلو روان رنگی به ابعاد 150*60cmبا ترانس های مستعمل مبلغ 120/000/000ریال 2)2عد تابلو ایستاده
دریافت اسناد1400-06-16
شماره تماس
استانآذربایجان شرقی
آدرس
توضیحات