کد آگهی
166
تاریخ انتشار1400-01-18
مزایده گذارشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت حیدریه
عنوان آگهیمزایده یک عددتابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده یک عددتابلو تبلیغاتی ازجنس کامپوزیت وقوطی آهن به ابعادحدود76مترمربع مستعمل
دریافت اسناد1400-01-30
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحات