کد آگهی
373
تاریخ انتشار1400-02-21
مزایده گذار راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی
عنوان آگهیمزایده یک دستگاه تابلوی تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده یک دستگاه تابلوی تبلیغاتی به متراژ 50 متر مربع در محور دلیجان - اصفهان
دریافت اسناد1400-02-27
شماره تماس086 / 34134075
استانمرکزی
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/