کد آگهی
479
تاریخ انتشار1400-03-06
مزایده گذار راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی
عنوان آگهیمزایده یک دستگاه تابلوی تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده یک دستگاه تابلوی تبلیغاتی به متراژ50مترمربع در محور دلیجان-اصفهان
دریافت اسناد1400-03-11
شماره تماس
استانمرکزی
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/