کد آگهی
675
تاریخ انتشار1400-04-14
مزایده گذارشعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع تندگویان شهرستان اهواز
عنوان آگهیمزایده یک تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده یک تابلو تبلیغاتی در ابعاد 5*12 شامل تمام قطعات و 5 عدد نورافکن
دریافت اسناد1400-04-28
شماره تماس
استانخوزستان
آدرس
توضیحات