کد آگهی
718
تاریخ انتشار1400-04-27
مزایده گذار راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل
عنوان آگهیمزایده چوب ....
شرح آگهیمزایده چوب - شیشه سکوریت - لامپ برنجی و کارتریج چاپگر
دریافت اسناد1400-05-03
شماره تماس
استاناردبیل
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/