کد آگهی
716
تاریخ انتشار1400-04-27
مزایده گذارشهرداری سنندج
عنوان آگهیمزایده واگذداری بخشی از سازه های تبلیغات محیطی
شرح آگهیمزایده واگذداری بخشی از سازه های تبلیغات محیطی تعداد 9 جایگاه عرضه گاز CNG
دریافت اسناد1400-04-27
شماره تماس08733778709 - 021-41934
استانکردستان
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات