کد آگهی
 
تاریخ انتشار1399-12-13
مزایده گذارشهرداری شهر قدس
عنوان آگهیمزایده واگذاری 2 دستگاه تلویزیون شهری
شرح آگهیمزایده واگذاری 2 دستگاه تلویزیون شهری به مدت 1 سال
دریافت اسناد1399-12-23
شماره تماس
استانتهران
آدرسامور قراردادهای شهرداری واقع در شه قدس - بلوار انقلاب اسلامی - بلوار جمهوری - بلوار تولید گران - ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس - طبقه 2
توضیحات