کد آگهی
680
تاریخ انتشار1400-04-15
مزایده گذارشهرداری نشتارود
عنوان آگهیمزایده واگذاری 9 نقطه برای نصب بیلبورد تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری 9 نقطه برای نصب بیلبورد تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-04-24
شماره تماس
استانمازندران
آدرسواحد مالی شهرداری
توضیحات