کد آگهی
406
تاریخ انتشار1400-02-27
مزایده گذارراهداری و مل و نقل جاده ای استان تهران
عنوان آگهیمزایده واگذاری 6 دستگاه پل عابر پیاده
شرح آگهیمزایده واگذاری 6 دستگاه پل عابر پیاده و مقاوم سازی و بهره برداری تبلیغاتی در محور شهرستان رباط کریم
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات