کد آگهی
353
تاریخ انتشار1400-02-16
مزایده گذارشهرداری اران و بیدگل
عنوان آگهیمزایده واگذاری 65 عدد استند
شرح آگهیمزایده واگذاری 65 عدد استند.12عدد بیلبورد و 13 عدد بیلبورد در محل پل عابر پیاده در سطح شهر
دریافت اسناد1400-02-26
شماره تماس
استاناصفهان
آدرسشهرداری اران و بیدگل
توضیحات