کد آگهی
184
تاریخ انتشار1400-01-23
مزایده گذارشهرداری دابودشت
عنوان آگهیمزایده واگذاری 2 عدد تابلو تبلیغاتی بیلبورد 2 طرفه
شرح آگهیمزایده واگذاری 2 عدد تابلو تبلیغاتی بیلبورد 2 طرفه
دریافت اسناد1400-02-02
شماره تماس
استانمازندران
آدرسامور مالی شهرداری
توضیحات