کد آگهی
341
تاریخ انتشار1400-02-13
مزایده گذارشهرداری دابودشت
عنوان آگهیمزایده واگذاری 2 عدد تابلوی تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری 2 عدد تابلوی تبلیغاتی بیلبورد به ابعاد 12*5
دریافت اسناد1400-02-26
شماره تماس021-41934
استانمازندران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات