کد آگهی
558
تاریخ انتشار1400-03-20
مزایده گذارشهرداری نوشهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری 24 عدد استرابورد
شرح آگهیمزایده واگذاری 24 عدد استرابورد
دریافت اسناد1400-03-25
شماره تماس
استانمازندران
آدرسشهرداری نوشهر
توضیحات