کد آگهی
303
تاریخ انتشار1400-02-07
مزایده گذارشهرداری بابل
عنوان آگهیمزایده واگذاری: 1- 3 عدد تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری: 1- 3 عدد تابلو تبلیغاتی به ابعاد 3*2 2- 42 عدد از استندهای سطح شهر به ابعاد 3*2
دریافت اسناد1400-02-15
شماره تماس011-35156225
استانمازندران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات