کد آگهی
1069
تاریخ انتشار1400-07-19
مزایده گذارشهرداری اسلامشهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری: 1-عرصه جهت نصب کافی شاپ
شرح آگهیمزایده واگذاری: 1-عرصه جهت نصب کافی شاپ پیش ساخته به مساحت 150 مترمربع 2-بیلبورد و استند و پرتابل و استرابوردهای شهری
دریافت اسناد1400-08-09
شماره تماس
استانتهران
آدرسشهرداری اسلامشهر
توضیحات