کد آگهی
1012
تاریخ انتشار1400-06-30
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار
عنوان آگهیمزایده واگذاری: 1-تلویزین شهری میدان حکیم
شرح آگهیمزایده واگذاری: 1-تلویزین شهری میدان حکیم 2- 7 عدد سازه تبلیغاتی 3-مکان سایت بادی پارک ارم
دریافت اسناد1400-07-10
شماره تماس051-44641000
استانخراسان رضوی
آدرسدبیرخانه سازمان
توضیحات