کد آگهی
169
تاریخ انتشار1400-01-19
مزایده گذارشهرداری بومهن
عنوان آگهیمزایده واگذاری : 1-تابلوهای تبلیغاتی عرشه پل های عابر پیاده
شرح آگهیمزایده واگذاری : 1-تابلوهای تبلیغاتی عرشه پل های عابر پیاده سطح شهر 2-بیلبوردهای سطح شهر 3-استرابوردهای سطح شهر
دریافت اسناد1400-02-06
شماره تماس021-76223110
استانتهران
آدرسبومهن - ابتدای بلوار امام خمینی- شهرداری بومهن - واحد امور قراردادهای شهرداری
توضیحات