کد آگهی
740
تاریخ انتشار1400-05-02
مزایده گذارشهرداری قوچان
عنوان آگهیمزایده واگذاری 15 دستگاه تابلوی تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری 15 دستگاه تابلوی تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-05-13
شماره تماس051-47217300
استانخراسان رضوی
آدرسستاد ایران
توضیحات