کد آگهی
830
تاریخ انتشار1400-05-18
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهرداری خرم اباد
عنوان آگهیمزایده واگذاری 12 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری 12 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-05-28
شماره تماس
استانلرستان
آدرسپارک معلم-خ غلامرضا محمدی-دبیرخانه سازمان
توضیحات