کد آگهی
1178
تاریخ انتشار1400-08-17
مزایده گذارشهرداری شیرود
عنوان آگهیمزایده واگذاری 10 عدد تابلو
شرح آگهیمزایده واگذاری 10 عدد تابلو با ابعاد 6*12 در فضای شهری
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرسامور مالی شهرداری
توضیحات