کد آگهی
364
تاریخ انتشار1400-02-19
مزایده گذارحمل و نقل همگانی شهرداری کمالشهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری یک دستگاه تابلو سه وجهی
شرح آگهیمزایده واگذاری یک دستگاه تابلو سه وجهی
دریافت اسناد1400-02-29
شماره تماس026-34726314
استانالبرز
آدرسکمالشهر-بلوار شهید بهشتی-ظفر14/1
توضیحات