کد آگهی
844
تاریخ انتشار1400-05-20
مزایده گذارسیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساوه
عنوان آگهیمزایده واگذاری کیوسک- عرصه و تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری کیوسک- عرصه و تابلو تبلیغاتی
دریافت اسناد
شماره تماس086-42427379 - 42427372
استانمرکزی
آدرسامور قراردادهای سازمان واقع رد بلوار سید جمال الدین اسد آبادی پایین تر از نمایندگی ایران خودرو - مجتمع خدمات شهری
توضیحات