کد آگهی
1309
تاریخ انتشار1400-09-10
مزایده گذارفدراسیون کاراته
عنوان آگهیمزایده واگذاری کلیه فضاهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری کلیه فضاهای تبلیغاتی مسابقات قهرمانی کشور و لیگ های فدراسیون کاراته به مدت سه سال
دریافت اسناد1400-09-13
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحات