کد آگهی
1030
تاریخ انتشار1400-07-06
مزایده گذارباشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان
عنوان آگهیمزایده واگذاری کلیه فضاهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری کلیه فضاهای تبلیغاتی اعم از ورزشگاهها مجموعه اداری و البسه مسابقات و تمرینی تیمهای ورزشی لیگ برتری آقایان و بانوان
دریافت اسناد1400-07-14
شماره تماس03137816146
استاناصفهان
آدرساصفهان ابتدای ذوب آهن - بلوار شفق مجموعه اداری شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان - باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان
توضیحات