کد آگهی
124
تاریخ انتشار1399-12-27
مزایده گذارشهرداری سعادت شهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری و نصب تلویزیون شهری
شرح آگهیمزایده واگذاری و نصب تلویزیون شهری به مدت 7 سال
دریافت اسناد1400-01-07
شماره تماس
استانفارس
آدرسواحد مالی شهرداری
توضیحات