کد آگهی
777
تاریخ انتشار1400-05-10
مزایده گذارشهرداری گناباد استان خراسان رضوی
عنوان آگهیمزایده واگذاری مکان تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری مکانهای مناسب جهت تعداد حدود 23 عدد تابلو تبلیغاتی فلزی(بیلبورد) و 60 عدد تابلو پرتابل آویز
دریافت اسناد1400-05-12
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/