کد آگهی
963
تاریخ انتشار1400-06-17
مزایده گذارشهرداری ملارد
عنوان آگهیمزایده واگذاری محیط های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری محیط های تبلیغاتی شامل لمپوست - بیلبورد - پلهای عابر به مدت 2 سال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرسامور قراردادهای شهرداری ملارد
توضیحات