کد آگهی
87
تاریخ انتشار1399-12-19
مزایده گذارشهرداری بندر ماهشهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری محل ها جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری محل ها جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی واقع در سطح شهر بندر ماهشهر
دریافت اسناد1400-01-11
شماره تماس061-52339114-16
استانخوزستان
آدرسامور قراردادهای شهرداری واقع در کوی انقلاب - بلوار شهرداری
توضیحات