کد آگهی
396
تاریخ انتشار1400-02-26
مزایده گذارشهرداری بندر ماه شهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری محل ها جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری محل ها جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی واقع در سطح شهر بندر ماه شهر
دریافت اسناد1400-03-12
شماره تماس061-52339114-16
استانخوزستان
آدرسامور قراردادهای شهرداری واقع در کوی انقلاب - بلوار شهرداری
توضیحات