کد آگهی
1054
تاریخ انتشار1400-07-14
مزایده گذارفرودگاههای استان سیستان و بلوچستان
عنوان آگهیمزایده واگذاری محل های تبلیغاتی ...
شرح آگهیمزایده واگذاری محل های تبلیغاتی در فرودگاه بین المللی زاهدان
دریافت اسناد1400-07-27
شماره تماس05431738015 ---- 05431738034
استانسیستان و بلوچستان
آدرسبلوار مطهری اداره کل فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان - دبیرخانه
توضیحاتhttps://www.airport.ir