کد آگهی
165
تاریخ انتشار1400-01-18
مزایده گذارهمیاری شهرداری های استان فارس
عنوان آگهیمزایده واگذاری محل استقرار تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری محل استقرار تابلو تبلیغاتی واقع در ابتدای خ نشاط
دریافت اسناد1400-01-28
شماره تماس32335239
استانفارس
آدرسشیراز - خ زند - جنب اداره ثبت اسناد - دبیرخانه سازمان
توضیحات