کد آگهی
216
تاریخ انتشار1400-01-28
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده واگذاری لایت باکس
شرح آگهیمزایده واگذاری لایت باکس ها جهت بهره برداری تبلیغاتی
دریافت اسناد
شماره تماس071-38431279 - 38431270
استانفارس
آدرسمیدان شهید مطهری-نبش بلوار قدوسی شرقی
توضیحات