کد آگهی
1035
تاریخ انتشار1400-07-11
مزایده گذارسیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده واگذاری لایت باکس
شرح آگهیمزایده واگذاری لایت باکس جهت بهره برداری تبلیغاتی در محور بلوار 40 مقام
دریافت اسناد1400-07-28
شماره تماس07138431279 - 07138431270
استانفارس
آدرسمسدان شهید مطهری - نبش بلوار قدوسی شرقی - سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری- واحد کپی
توضیحات