کد آگهی
226
تاریخ انتشار1400-01-29
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده واگذاری لایت باکس
شرح آگهیمزایده واگذاری لایت باکس ها
دریافت اسناد
شماره تماس071-38431279 - 38421270
استانفارس
آدرسمیدان شهید مطهری-نبش بلوار قدوسی شرقی
توضیحات