کد آگهی
1215
تاریخ انتشار1400-08-23
مزایده گذارفرودگاه های استان آذربایجان غربی
عنوان آگهیمزایده واگذاری فضا و تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری فضا و تابلوهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-09-14
شماره تماس04432777766-70
استانآذربایجان غربی
آدرسدبیرخانه فرودگاه شهید باکری ارومیه
توضیحات