کد آگهی
1241
تاریخ انتشار1400-08-29
مزایده گذارشهراری فیض آباد
عنوان آگهیمزایده واگذاری فضاهای تبلیغات محیطی
شرح آگهیمزایده واگذاری فضاهای تبلیغات محیطی
دریافت اسناد1400-09-11
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرسواحد امور قراردادهای شهرداری
توضیحات