کد آگهی
1170
تاریخ انتشار1400-08-16
مزایده گذارفرودگاه های استان آذربایجان شرقی
عنوان آگهیمزایده واگذاری فضاهای تبلیغات
شرح آگهیمزایده واگذاری فضاهای تبلیغات محوطه و سالن های ترانزیت فرودگاه تبریز
دریافت اسناد1400-09-13
شماره تماس04132607543
استانآذربایجان شرقی
آدرسدبیرخانه فرودگاه تبریز
توضیحات