کد آگهی
450
تاریخ انتشار1400-03-03
مزایده گذارشهرداری مشهد
عنوان آگهیمزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرسسایت ارجاع کار شهرداری مشهد
توضیحات