کد آگهی
1106
تاریخ انتشار1400-07-26
مزایده گذارساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری مشهد
عنوان آگهیمزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرسساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری مشهد
توضیحات