کد آگهی
496
تاریخ انتشار1400-03-10
مزایده گذارشهرداری مشهد
عنوان آگهیمزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحات