کد آگهی
442
تاریخ انتشار1400-03-02
مزایده گذارسیما.منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار
عنوان آگهیمزایده واگذاری غرفه های مواد غذایی
شرح آگهیمزایده واگذاری غرفه های مواد غذایی و سازه های تبلیغاتی و فروش سرشاخه درختان
دریافت اسناد1400-03-13
شماره تماس05144641000
استانخراسان رضوی
آدرسدبیرخانه سازمان
توضیحات