کد آگهی
276
تاریخ انتشار1400-02-04
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم اباد
عنوان آگهیمزایده واگذاری عرصه دو دستگاه تلویزیون
شرح آگهیمزایده واگذاری عرصه دو دستگاه تلویزیون تبلیغاتی واقع در میدان کیو و چهارراه بانک
دریافت اسناد1400-02-11
شماره تماس6815849949
استانلرستان
آدرسدبیرخانه سازمان-پارک معلم-خ غلامرضا محمدی
توضیحات