کد آگهی
486
تاریخ انتشار1400-03-08
مزایده گذارسیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل
عنوان آگهیمزایده واگذاری سازه های تبلیغانی
شرح آگهیمزایده واگذاری سازه های تبلیغانی (بیلبورد و پل عابر پیاده9 جهت تبلیغات
دریافت اسناد1400-03-18
شماره تماس011-43271595 - 43272326
استانمازندران
آدرسامور مالی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل
توضیحات