کد آگهی
530
تاریخ انتشار1400-03-17
مزایده گذارسیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل
عنوان آگهیمزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی (بیلبورد و پل عابر پیاده)به مدت 2 سال
دریافت اسناد1400-03-27
شماره تماس011-43271595 - 43272326
استانمازندران
آدرسامور مالی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل
توضیحات