کد آگهی
1123
تاریخ انتشار1400-07-28
مزایده گذارسیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل
عنوان آگهیمزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی (بیلبورد و پل عابر پیاده)
دریافت اسناد1400-08-08
شماره تماس011-43271595 - 43272326
استانمازندران
آدرسسازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل
توضیحات