کد آگهی
789
تاریخ انتشار1400-05-12
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی ساعت چهاروجهی
دریافت اسناد
شماره تماس071-38431279 - 38431270
استانفارس
آدرسمیدان شهید مطهری-نبش بلوار قدوسی شرقی
توضیحات