کد آگهی
371
تاریخ انتشار1400-02-21
مزایده گذارشهرداری سنندج
عنوان آگهیمزایده واگذاری سازه تبلیغاتی در سطح شهر و تعدادی دکه و بوفه
شرح آگهیمزایده واگذاری سازه تبلیغاتی در سطح شهر و تعدادی دکه و بوفه
دریافت اسناد1400-03-01
شماره تماس08733157180 - 09187733273
استانکردستان
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات