کد آگهی
322
تاریخ انتشار1400-02-11
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم اباد
عنوان آگهیمزایده واگذاری دو دستگاه تلویزیون تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری دو دستگاه تلویزیون تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-02-18
شماره تماس
استانلرستان
آدرسپارک معلم-خ غلامرضا محمدی-دبیرخانه سازمان
توضیحات